Accreditatie, audits en erkenning2017-08-21T10:59:11+01:00

Accreditatie, audits & erkenning

Dentallect is geaccrediteerd en erkend bij onderstaande instanties.

Dentallect is onderworpen aan audits uitgevoerd door verschillende instellingen. Deze audits richten zich, met betrekking tot kwaliteit, op de volgende beginselen:

  • zorgvuldigheidsbeginsel

  • rechtszekerheidsbeginsel

  • redelijkheidsbeginsel

  • betrouwbaarheidsbeginsel

  • kenbaarheidsbeginsel.

Het resultaten van deze audits zijn positief, waarmee Dentallect officieel is geregistreerd en erkend bij de volgende instellingen:

Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Dentallect is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en hierdoor zijn de cursusgelden btw onbelast.

Het NRTO-keurmerk:

erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Dentallect bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Dentallect voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Een gedeelte van het Dentallect programma is bij 1 van bovenstaande instanties geaccrediteerd.

Accreditatie Q-keurmerk en kwaliteitsregister 

Een gedeelte van het Dentallect programma is Q geaccrediteerd.

Cursisten ontvangen, na het met voldoende resultaat afgelegd hebben van de toetsen, het Dentallect certificaat voor dit cursusonderdeel.