E-learning: content is king2017-05-23T10:21:26+01:00

E-learning: content is king

Organisaties voorzien dat een kwart van het opleidingsbudget wordt uitgegeven aan e-learning. Zo blijkt uit onze 23e meting onder HR directeuren en opleidingsverantwoordelijken.

De E-learning budgetten in organisaties in Nederland met 100 of meer werknemers zijn in twee jaar met 15% gestegen  [bron: NIDAP 2015]

Groei-e-learning-2015

We weten niet precies waar dit geld aan uit wordt gegeven, zelfs niet óf het wel allemaal wordt uitgegeven stelt Paul van der Wal van NIDAP. Wat we wel zien is dat organisaties na jaren van afwachten nu en masse stappen zetten richting online leren. Het heeft wel een jaar of 15 geduurd voordat alle lichten op groen stonden : qua gebruikersvriendelijkheid, investering, snelheid, acceptatie door management en [HR] en leeropbrengst per medewerker. Maar nu zijn alle remmen los.

E-leervormen domineren in elke organisatiegrootte [Bron: Training Magazine 2014, N=998, alleen VS] 

Leervormen-global-20141

 

Content is king

Dat riep Bill Gates in 1996 [Content Is King]. De wereldwijde markt wordt voor e-learning wordt door LMS aanbieder DOCEBO geschat op 51 mld dollar. West-Europa is in 2016 naar schatting goed voor 8,6 mld dollar. Voor bedrijfsinterne kennis en informatie zijn eigen leeromgevingen noodzakelijk. Beveiliging, privacy en kennismanagement zijn daarbij essentiële voorwaarden. Bij e-learning platforms voor de retailmarkt, wij als consumenten, gaat het vooral om [directe] toepasbaarheid en een lage prijs. Zowel voor organisaties als consumenten is content king.

De wereldwijde markt voor E-learning groeit in 2016 met meer dan 4 miljard dollar [bron: DOCEBO 2014].

Grafiek-wereldwijd-e-learning-2

Bigger is better: reputatie boven specialisme

Het is een ontwikkeling die ook buiten het veld van online leren speelt: de bekendheid en reputatie van de leverancier is bepalend voor de groei. De keuze voor een online leeromgeving en content leverancier door zowel organisaties als consumenten zijn dit kernwaarden waarop gestuurd wordt. HEMA is succesvol in e-learning omdat het haar naam verbindt met de juiste content en toegankelijke leeromgevingen. E-learning van Linda.com kennen we als onderdeel van Linkedin.

De belangrijkste MOOC plaforms en pioneers. [Bron: Ronald Berger 2014]

moocs-2014

Van technische vaardigheden naar soft skills vaardigheden

Ook iets wat velen voor onmogelijk hielden: vaardigheden op het gebied van leidinggeven, communicatie en sales door middel van online leren. We zien het in onze eigen onderzoeken, maar gelukkig ook daarbuiten: werd online leren vooral gebruikt voor IT opleidingen, veiligheid op het werk en compliance, nu zien we dat ook managers op deze manier leiderschapsvaardigheden bijleren. Grote groepen verkopers, nieuwe call center en baliemedewerkers volgen op deze manier communicatieve vaardigheids- en bedrijfsintroductieprogramma’s. Al dan niet in combinatie met contactonderwijs of een training.

Het opleidingsbeleid bij grote organisaties in Nederland legt de nadruk meer op vaardigheden dan kennis  [bron: NIDAP 2015]

Kennis-Vaardigheden-2015

Van online leren naar on demand leren

Het lijkt een logische stap en dat is het ook. De nieuwe generatie professionals vindt het heel normaal om kennis en vaardigheden te leren van de tablet of telefoon. Zowel online uitgevers, Google en social media bedrijven spelen hier handig op in met instructievideo’s, interactieve manuals en online colleges. Slim gemaakt, stapelbaar en zelfs leidend tot een certificaat of bewijs van deelname, overal en altijd. Tegen een lage aankoopprijs als product voor de [internationale] massa of betaald door de werkgever of bijvoorbeeld de ZZP-professional voor meer specifieke programma’s. Een business suite abonnement op Linda.com kost betrekkelijk weinig geld en geeft recht op meerdere opleidingen en trainingen.

Waar het verder heen gaat?

Ik besluit met de woorden van Gates [ook uit dat eerdergenoemde artikel van hem]: geen enkel bedrijf is te klein om mee te doen. Alleen al Europa telt meer dan 4000 bedrijven groot en klein dat actief is met allerhande e-learning dienstverlening, content en technologieën. Investeerders en aandeelhouders wacht een periode van interessante fusies, overnames en beursgangen.

Bezuinigen

Door het nieuwe onderwijsprogramma en de bezuinigingen moet er worden gereorganiseerd. Hoe dit eruit gaat zien is nog onduidelijk.

Bron:  nidap.nl