Personeel aantoonbaar geschoold?

Naast deze nieuwe wetgeving hebben beide beroepsorganisaties het standpunt ingenomen, dat personeel aantoonbaar geschoold dient te zijn.
Hierbij vindt de KNMT het wenselijk dat 1 september 2018, nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent of bezig zijn deze te verwerven.
Dit geldt niet voor de huidige groep tandartsassistenten.
Zij moeten wel aantoonbaar geschoold zijn. De ANT heeft het standpunt ingenomen, waarbij een opleiding op maat aantoonbaar gevolgd moet zijn.

Bron:  Dentalliance magazine

Dentallect: Uit de praktijk en voor de praktijk

De informatie, trainingen en opleidingen van Dentallect zijn gemaakt door ervaren tandartsen, die het beroep zelf uitoefenen en veel ervaring hebben met het opleiden van assistenten.
De modulen zijn bedoeld voor assistenten en ander personeel die in een praktijk werkzaam (willen) zijn. Dentallect is een praktijkeducatiesysteem, dat hoofdzakelijk uit video’s en vragen bestaat.

E-learning

De video’s zijn logisch opgebouwd, voorzien van illustraties en demonstraties en worden zo nodig ondersteund door 3D-ani-maties en live patiënten behandelingen. Daarbij is Dentallect voorzien van interactieve mogelijkheden: aan cursisten worden tijdens de lessen vragen gesteld en er worden aan hen (tussen-tijdse) toetsen voorgelegd. Dit is verhoogt het rendement van het onderwijs. Dentallect is logisch opgebouwd en de cursist gaat pas verder als voorgaande stappen goed begrepen en getoetst zijn.

Accreditatie

Het merendeel van de modulen van Dentallect zijn geaccrediteerd zodat scholingspunten indien van toepassing toegekend worden. Enkele modulen leveren KRT of KRM punten op.

Dentalliance | product aanbod

Dentalliance_puntentabel_01

2017-05-23T10:21:31+01:00