Wat zijn de pijlers en unieke kenmerken van leren met Dentallect2017-07-18T09:45:30+01:00

De pijlers en unieke kenmerken van Dentallect zijn

Uit de praktijk en voor de praktijk

De opleiding is gemaakt door tandartsen, die het beroep zelf uitoefenen en zijn bedoeld voor tandartsen en assistenten die in een praktijk werkzaam (willen) zijn. Dit maakt dat de lessen uitermate praktisch en “to the point” zijn. Overbodige informatie is weggelaten, zodat men snel tot de essentie kan doordringen. Zaken die niet in standaard opleidingstrajecten zitten, maar wel essentieel zijn voor het goed functioneren van de personeelsleden, komen bij Dentallect juist wel aan bod. De theorie die noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren, wordt op een heldere wijze behandeld.

Video

Dentallect draagt dan kennis over via video. Dat gaat effectiever, gemakkelijker en sneller, doordat gebruik gemaakt wordt van betere didactische mogelijkheden. Bovendienis het aantrekkelijker en leuker. De video’s zijn van HD kwaliteit, rijkelijk voorzien van illustraties, 3D animaties en demonstraties om zaken te verduidelijken en bevatten veel beeldmateriaal uit de dagelijkse praktijk.

E-Learning

E-learning is een manier van leren die al vele jaren geleden mogelijk werd gemaakt door alle ontwikkelingen rond internet. Ondanks het feit dat het nog altijd uitermate kostbaar en arbeidsintensief is om het te ontwikkelen, is het bij multinationals een niet meer weg te denken manier van intern opleiden. De laatste jaren heeft het ook zijn intrede gedaan bij non-profit organisaties zoals universitaire instellingen en ziekenhuizen. De nieuwste mogelijkheden die e-learning vandaag de dag biedt worden bij Dentallect volop benut. Dentallect is laagdrempelige e-learning van hoge kwaliteit.

Hedendaagse didactiek

Naar de wijze waarop effectief onderwijs kan plaatsvinden is de laatste decennia veel onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat leren sneller gaat indien daarbij meer zintuigen worden betrokken.Lezen kan een belangrijk onderdeel zijn net als luisteren, kijken en schrijven. Dentallect is op hedendaagse leermethodieken gestoeld met als doel leren te vereenvoudigen en sneller plaats te laten vinden.

Vragen beantwoorden als leermethodiek en toetsing

Cursussen volgen is leuk, maar het levert niet altijd het verwachte resultaat op. In hoeverre heeft de cursist werkelijk geleerd wat de bedoeling was? In hoeverre heeft hij het begrepen en kan hij het ook toepassen? Door vragen te stellen en te toetsen, verhoogt men de participatie aan en het rendement van het onderwijs enorm.

Total Quality Management

Total quality management is een concept dat al jaren bij grote bedrijven een belangrijke plaats inneemt. Ook binnen universitaire opleidingen is het een belangrijk gedachtengoed. Het komt erop neer dat men niet verder voortbouwt, tenzij voorgaande stappen op voldoende niveau zijn gebracht. Hierbij werkt men voortdurend aan verbeteringen in kennis, processen en uiteindelijk ook in resultaten en kwaliteit.