Cursuslijst met opleidingen en trainingen voor de tandartsassistent2019-09-26T11:05:15+01:00

Opleidingen en trainingen voor tandartsassistenten, balieassistenten en andere medewerkers in de mondzorg

Hieronder vindt u een overzicht van de cursuslijst van Dentallect. Onder de knop “BEKIJK MODULE” vindt u alle informatie van de betreffende module.

Theorielessen en balietraining voor medewerkers in de mondzorg (T)

Module Code Studiebelasting
Anatomie van het gebitBekijk module TL 1 2 tot 4 uur
Tandheelkundige pathologieBekijk module TL 2 2 tot 4 uur
Infectieleer voor medewerkers binnen de tandheelkundeBekijk module TL 3 2 tot 4 uur
Preventie en preventieve maatregelen binnen de tandheelkundeBekijk module TL 4 2 tot 4 uur
Periodiek onderzoek en röntgenologie binnen de tandheelkundeBekijk module TL 5 2 tot 4 uur
Mondhygiëne werkzaamheden en de initiële behandeling voor medewerkers in de mondzorgBekijk module TL 6 2 tot 4 uur
Chirurgische tandheelkunde voor medewerkers in de mondzorgBekijk module TL 7 2 tot 4 uur
Restauraties van plastisch materiaalBekijk module TL 8 2 tot 4 uur
Endodontie voor medewerkers in de tandartspraktijkBekijk module TL 9 2 tot 4 uur
Kroon en brugwerk voor medewerkers in de tandartspraktijkBekijk module TL10 2 tot 4 uur
Prothesewerk voor medewerkers in de tandartspraktijkBekijk module TL11 2 tot 4 uur
Spoedgevallen, triage en agendabeheer in de tandartspraktijkBekijk module TL12 2 tot 4 uur

Receptiemedewerker tandartspraktijk

Module Code Studiebelasting
Het patiëntendossier en organisatie van de gezondheidszorgBekijk module A1 2 tot 4 uur
Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist binnen de tandartspraktijkBekijk module A2 2 tot 4 uur
Receptiewerkzaamheden in de tandartspraktijk deel 1Bekijk module A3 2 tot 4 uur
Receptiewerkzaamheden in de tandartspraktijk deel 2Bekijk module A4 2 tot 4 uur

Praktijklessen en 4-Handig werken voor tandartsassistenten (P)

Module Code Studiebelasting
Apparatuur in de tandartspraktijkBekijk module PL 1 2 tot 4 uur
Basisinstrumenten en materialen in de tandartspraktijkBekijk module PL 2 4 tot 8 uur
Persoonlijke verzorging en hygiëne van het tandheelkundig teamBekijk module PL 3 2 tot 4 uur
Hygiëne in de tandheelkundige behandelkamerBekijk module PL 4 2 tot 4 uur
Assisteren bij de praktijk operationeel maken, beëindigen en patiëntenwisselBekijk module PL 5 2 tot 4 uur
Assisteren bij eenvoudige behandelingen in de tandartspraktijkBekijk module PL 6 2,5 tot 5 uur
Prioriteiten en gouden regels bij het assisteren & afzuigtechniekenBekijk module PL 7 2 tot 4 uur
4handig werken voor tandartsassistentenBekijk module PL 8 2 tot 4 uur
Restauraties van plastisch materiaal 4handig werken voor tandartsassistentenBekijk module PL 9 2,5 tot 5 uur
Kroon en brugwerk 4handig werkenBekijk module PL10 4 tot 8 uur
Endodontie 4handig werkenBekijk module PL11 3 tot 6 uur
Prothesewerk 4handig werkenBekijk module PL12 3 tot 6 uur
Praktijkles Chirurgische tandheelkunde voor tandartsassistentenBekijk module PL13 3 tot 6 uur
RSP opnamen makenBekijk module PL15 2 tot 3 uur

Communicatie en professionele beroepshouding (C&PB)

Module Code Studiebelasting
Voorlichting in de tandheelkundeBekijk module C&PB1 3 tot 8 uur
Professionele beroepshoudingBekijk module C&PB2 3 tot 6 uur
CommunicatieBekijk module C&PB3 5 tot 10 uur

Scholing en nascholing voor de preventieassistent

Module Code Studiebelasting
Prev1 Intake en werkwijze intake preventieassistentBekijk module PREV1 3 tot 4 uur
Prev2 Instrumentatie voor de preventieassistentBekijk module PREV2 3 tot 4 uur
Prev3 De preventieassistent en implantologieBekijk module PREV3 2 tot 3 uur
Prev4 Polijsten en fluorideren van gebitselementenBekijk module PREV4 2 tot 3 uur
Prev5 SealenBekijk module PREV5 2 tot 3 uur
Preventie en preventieve maatregelen binnen de tandheelkundeBekijk module TL 4 2 tot 4 uur
Mondhygiëne werkzaamheden en de initiële behandeling voor medewerkers in de mondzorgBekijk module TL 6 2 tot 4 uur
Voorlichting in de tandheelkundeBekijk module C&PB1 3 tot 8 uur
Fysiologie en anatomie van de mondholte voor tandartsassistentenBekijk module S1 4 tot 8 uur
Recht in de praktijk voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S4 4 tot 8 uur
Cofferdam voor de tandartsassistentBekijk module S18 2 tot 3 uur
Ergonomie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S6 4 tot 8 uur
Afdrukmaterialen en alginaatafdrukken in de tandartspraktijkBekijk module S8 3 tot 4 uur
Geneesmiddelen in de tandheelkundeBekijk module S13 3 tot 6 uur
Infectie en ziekteleer voor tandartsassistentenBekijk module S14 2 tot 4 uur
De medische anamnese en acute medische situaties in de tandartspraktijkBekijk module S15 2 tot 4 uur
Matrices voor de tandartsassistentBekijk module S19 2 tot 4 uur

Specifieke onderwerpen voor de mondzorg (S)

Module Code Studiebelasting
Fysiologie en anatomie van de mondholte voor tandartsassistentenBekijk module S1 4 tot 8 uur
Implantologie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S2 3 tot 4 uur
Orthodontie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S3 3 tot 4 uur
Recht in de praktijk voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S4 4 tot 8 uur
Wet en regelgeving rond de tandartspraktijkBekijk module S5 2 tot 4 uur
Ergonomie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S6 4 tot 8 uur
Sterilisatieassistent in de tandartspraktijkBekijk module S7 4 tot 8 uur
Afdrukmaterialen en alginaatafdrukken in de tandartspraktijkBekijk module S8 3 tot 4 uur
AED & Reanimatie voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S9 2 uur
EHBO voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S10 2 tot 3 uur
Mond Kaak en Aangezichtschirurgie 1 Voor tandartsassistenten en andere medewerkersBekijk module S11 3 tot 6 uur
Mond Kaak en Aangezichtschirurgie 2 Voor tandartsassistenten en andere medewerkersBekijk module S12 3 tot 6 uur
Geneesmiddelen in de tandheelkundeBekijk module S13 3 tot 6 uur
Infectie en ziekteleer voor tandartsassistentenBekijk module S14 2 tot 4 uur
De medische anamnese en acute medische situaties in de tandartspraktijkBekijk module S15 2 tot 4 uur
IGZ protocollen & Checklists voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S16 2 uur
Assisteren bij chirurgische tandheelkundeBekijk module S17 2 tot 3 uur
Cofferdam voor de tandartsassistentBekijk module S18 2 tot 3 uur
Matrices voor de tandartsassistentBekijk module S19 2 tot 4 uur

Kwaliteit & organisatie in de tandheelkunde (K&O)

Module Code Studiebelasting
Tandheelkundige registratiesBekijk module K&O1 2 tot 3 uur
Organisatie en kwaliteit in de mondzorgBekijk module K&O2 3 tot 6 uur
Kostenbewustzijn voor medewerkers binnen de tandartspraktijkBekijk module K&O3 2 tot 3 uur
Voorraadbeheer & Leveranciers in de tandheelkundeBekijk module K&O4 2 tot 3 uur
Arbo & milieu in de tandheelkundeBekijk module K&O5 1,5 tot 3 uur
Deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroepBekijk module K&O6 2 tot 4 uur
Werken aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorgBekijk module K&O7 2 tot 4 uur

Niet beroepsspecifieke modulen (NPAK)

Module Code Studiebelasting
Essentiële competenties en vaardighedenBekijk module NSPAK-1 24 tot 32 uur
Bedrijfshulpverlening (BHV)Bekijk module NS 8 tot 16 uur
Mondzorg meldcode kindermishandelingBekijk module NS 2 uur

Tandarts | Niet beroepsspecifieke modulen

Module Code Studiebelasting
Mondzorg meldcode kindermishandelingBekijk module NS 2 uur

Tandarts

Module Code Studiebelasting
4handig werken voor tandartsenBekijk module PAK7 4 tot 6 uur
Infectiepreventie voor medewerkers in de mondzorg volledig herzien en uptodate 2020Bekijk module PAK2 8 tot 12 uur
Wet en regelgeving rond de tandartspraktijkBekijk module S5 2 tot 4 uur
AED & Reanimatie voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S9 2 uur
EHBO voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S10 2 tot 3 uur
IGZ protocollen & Checklists voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S16 2 uur

Mondhygiënist

Module Code Studiebelasting
Infectiepreventie voor medewerkers in de mondzorg volledig herzien en uptodate 2020Bekijk module PAK2 8 tot 12 uur
Implantologie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S2 3 tot 4 uur
Orthodontie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorgBekijk module S3 3 tot 4 uur
Mond Kaak en Aangezichtschirurgie 1 Voor tandartsassistenten en andere medewerkersBekijk module S11 3 tot 6 uur
Mond Kaak en Aangezichtschirurgie 2 Voor tandartsassistenten en andere medewerkersBekijk module S12 3 tot 6 uur
Wet en regelgeving rond de tandartspraktijkBekijk module S5 2 tot 4 uur
Recht in de praktijk voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S4 4 tot 8 uur
AED & Reanimatie voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S9 2 uur
EHBO voor medewerkers in de mondzorgBekijk module S10 2 tot 3 uur

Mondhygiënist | Niet beroepsspecifieke modulen

Module Code Studiebelasting
Bedrijfshulpverlening (BHV)Bekijk module NS 8 tot 16 uur
Mondzorg meldcode kindermishandelingBekijk module NS 2 uur

Klassikale opleidingen voor in de mondzorg

Module Code Studiebelasting
Röntgenologie voor assisterende klassikaalBekijk module - 1 dag
Opleiding tandartsassistent klassikaal, met aansluiting mbo4Bekijk module NS 4 tot 6 maanden
Opleiding PreventieassistentBekijk module - 9 dagen
Opleiding OrthodontieassistentBekijk module - 8 dagen
Infectiepreventie AuditBekijk module -
Infectiepreventie (nieuwste richtlijn) klassikaalBekijk module - 1 dag
Motiverende gespreksvoeringBekijk module -
Gebitsreiniging voor de tandarts en orthodontieassistentBekijk module -