Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Dentallect met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard voor fouten of ontbrekende informatie evenals voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of die nu het gevolg zijn van het gebruik van de website of op de website voorkomende informatie dan wel van andere diensten welke via deze website verkregen werden.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht en het ononderbroken functioneren van deze website wordt niet gegarandeerd.