Leermiddelen

Dentallect biedt een uitgebreid aanbod aan e-learningmodules. Deze zijn speciaal ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van tandartsassistenten naar een hoger niveau te tillen en de startende mbo-student op te leiden tot tandartsassistent.

Dentallect lespakketten

In deze modules worden de basisbeginselen voor medewerkers in de mondzorg bijgebracht: tandheelkundige terminologie, anatomie, pathologie, praktijkuitrusting en materialen.

Onderwerpen:
 • de anatomie van het gebit
 • tandheelkundige pathologie en tandletsels
 • tandheelkundige terminologie
 • de praktijkinrichting en de praktijkapparatuur
 • de meest voorkomende instrumenten en materialen binnen de tandartspraktijk

In het pakket Infectiepreventie worden alle belangrijke zaken uit de Richtlijn infectiepreventie mondzorgpraktijken behandeld. De studenten leren hoe ze een hygiëne-kritische en veilige werkwijze in de tandartspraktijk kunnen hanteren.

Onderwerpen:
 • het creëren van bewustzijn rondom infectiepreventie
 • hygiëne-kritische onderdelen in de praktijk
 • de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken
 • de verschillende werkwijzen op het gebied van
 • infectiepreventie
 • een veilige werkwijze in de tandartspraktijk

Alle relevante receptiewerkzaamheden worden in dit pakket behandeld, zoals het patiëntendossier, agendabeheer en verwerken van e-mail en post. Daarnaast komen financiële aspecten aan de orde, als begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van betalingen. Ook belangrijke thema’s als timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte worden uitgebreid besproken.

Onderwerpen:
 • organisatie van de gezondheidszorg
 • de administratie in de tandartspraktijk
 • professionele beroepshouding
 • receptiewerkzaamheden in de praktijk

Dit pakket bevat de basis van alle noodzakelijke tandheelkundige kennis, op toegankelijke wijze aangeboden in tandheelkundige terminologie. Het pakket bestaat uit in totaal 11 modules.

Onderwerpen:
 • de anatomie van het gebit
 • tandheelkundige pathologie en tandletsels
 • preventie en preventieve maatregelen
 • periodieke onderzoeken en röntgenologie
 • mondhygiëne en de initiële behandeling
 • restauraties van plastisch materiaal, endodontie, kroon- en brugwerk, prothesewerk en chirurgische ingegrepen
 • spoedgevallen, triage en agendabeheer

Deze modules voorzien in alle relevante praktijkkennis voor tandartsassistenten. Aan de hand van de praktijklessen leert de student de fijne kneepjes van het assisteren en doet instrumentenkennis op.

Onderwerpen:
 • apparatuur in de tandartspraktijk
 • instrumenten, materialen en medicamenten
 • kritische aandachtspunten van materialen
 • de praktijk operationeel maken, beëindigen en patiëntenwissel
 • ergonomische werkwijzen en patiëntpositionering
 • assistentie bij eenvoudige behandelingen en administratie
 • prioriteiten bij het assisteren
 • principes van 4-handig werken
 • goed afzuigergebruik en drooghoudtechnieken per kwadrant
 • 4-handig werken bij restauraties van plastisch materiaal, endodontie, kroon- en brugwerk, prothesewerk en chirurgische ingegrepen

Aan de hand van drie verschillende modules leert de student hoe de communicatie afgestemd kan worden op verschillende doelgroepen en hoe vanuit een professionele beroepshouding advies en voorlichting gegeven kan worden.

Onderwerpen:
 • voorlichting: theorie en praktijk
 • professionele beroepshouding
 • communicatie

De tandartsassistent levert vanuit haar deskundigheid een bijdrage aan het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de praktijk. In deze modules komen alle aspecten van kwaliteitszorg aan bod, zodat de student zich optimaal voor kan bereiden op de praktijk.

Onderwerpen:
 • tandheelkundige registraties
 • organisatie en kwaliteit in de mondzorg
 • kostenbewustzijn
 • voorraadbeheer & leveranciers
 • arbo & milieu
 • deskundigheidsbevordering
 • werken aan het bevorderen van kwaliteitszorg

Dit pakket bestaat uit 12 modules over specifieke tandheelkundige thema’s voor verdieping en verbreding. Verschillende tandartsen en deskundigen behandelen op een compacte en systematische wijze alle aspecten van het thema, zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Onderwerpen:
 • de fysiologie en anatomie van de schedel en mondholte
 • implantologie
 • orthodontie
 • recht in de praktijk: patiëntendossier, klachten, privacy
 • de verschillende afdrukmaterialen en alginaatafdrukken
 • Basic Life Support
 • EHBO
 • geneesmiddelen in de tandheelkunde
 • infectie- en ziekteleer
 • de medische anamnese en acute medische situaties
 • cofferdam
 • matrices
 • K0143 Bijzondere zorggroepen
 • K0144 Chirurgie in de Tandheelkunde
 • K0517 Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken
 • K1106 Oriëntatie praktijkorganisatie
 • K0087 Praktijkopleider

Digitale studieboeken

De modules kunnen worden uitgebreid met digitale naslagwerken. Hieronder vind je een overzicht van de meest gebuikte studieboeken.

Anatomie & fysiologie (AG) (2013)Medische terminologie pathologie (2021)
De basis voor assistenten en receptionisten in de tandartspraktijk (2021)Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten (2018)
Elementaire sociale vaardigheden (2020)Preventie en voorlichting (2016)
Engels (2017)Professionele communicatie en beroepshouding (2017)
Frontoffice en administratie voor tandartsassistenten (2022)Receptiewerk in de tandheelkunde (2021)
Infectieleer en -preventie (2021)Röntgenologie in de tandheelkunde (2021)
Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk (2017)Specifieke doelgroepen voor assisterenden (2021)
Inleiding in de gezondheidszorg (2022)Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten (2016)
Management, beheer en organisatie voor tandartsassistenten (2022)Voorlichting en advies in de tandartspraktijk (2022)
Medische terminologie anatomie en fysiologie (2021)

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je interesse in Dentallect voor je praktijk of in het onderwijs? Neem dan contact op met onze leermiddelenadviseur. 

Stijn Bouwmeester

Leermiddelenadviseur onderwijs

Jotine Lambert

Leermiddelenadviseur praktijk