Examenleverancier | MBO-42019-02-15T12:31:13+01:00

Dentallect nu ook Erkend Examenleverancier voor mbo-4 opleiding tandartsassistent

Sinds 2016 is Dentallect door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend om de beroepsopleiding Tandartsassistent (mbo-4) aan te bieden. Zij mag hiermee formeel diploma’s verstrekken onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het diploma biedt een civiele erkenning en de mogelijkheid om door te stromen naar het hbo. Sinds 2016 is Dentallect uniek en op hoog niveau actief als erkend opleider. Uniek omdat Dentallect als enige opleider hedendaagse e-learning en moderne toetstechnieken volledig integreert in haar opleiding.

Vandaag voegt Dentallect daar de certificering tot Erkend Examenleverancier aan toe

Regionale opleidingscentra (ROC’s) zijn sinds 2018 verplicht eindexamens in te kopen of zelfontwikkelde examens te laten valideren. Essentieel is dat het kwalificatiedossier volledig is afgedekt, maar ook dat er valide en betrouwbaar is getoetst. Elk Regionale opleidingscentrum (ROC) of ander opleidingsinstituut kan door een samenwerking met Dentallect het kwalificatiedossier vanaf nu eenvoudig afdekken en hierdoor een rechtmatig diploma afgeven.

Het belang van goede en eenduidige examinering

Dentallect hecht veel waarde aan gedegen examinering en heeft hierin tot op heden veel geïnvesteerd. Dentallect realiseert zich dat het voor veel opleidingsinstituten moeilijk en tijdrovend is om goede exameninstrumenten te construeren. Dentallect voorziet in degelijke examens waardoor de professionele kwaliteiten van de tandartsassistent eenduidig en op hoog niveau worden geborgd.

De exameninstrumenten van Dentallect hebben belangrijke kwaliteitsvoordelen

 • De examens dekken efficiënt, valide en betrouwbaar het examendossier volledig af;
 • De examens zijn samengesteld op basis van toetsmatrijzen;
 • Middels toetsconstructie zijn alle examenvragen vooraf uitgebreid getest;
 • De exameninstrumenten zijn efficiënt, betrouwbaar en valide;
 • Het afname- en beoordelingsproces is eenvoudig en levert tijd- en kwaliteitswinst;
 • Psychometrische toetsanalyse wordt, waar mogelijk, toegepast;
 • Er wordt gebruik gemaakt een combinatie van een absolute en relatieve censuur.

Dentallect biedt maar liefst 6 theorie-examens en Proeve van Bekwaamheid

Dentallect hecht veel waarde aan een stevige theoretische basis voor tandartsassistenten. Deze basis wordt middels onderstaande examens getoetst. Daarnaast worden de praktische vaardigheden met de Proeve van Bekwaamheid geëxamineerd. Een onafhankelijke en deskundige toetscommissie houdt toezicht op het examenproces zodat op een eerlijke en objectieve wijze de kwaliteit van de examens wordt geborgd.

Dentallect kent 6 onderstaande theorie-examens

 1. Tandheelkunde voor receptionisten en assistenten
 2. Infectiepreventie (De Inspectie voor Volksgezondheid hecht hier veel waarde aan)
 3. Röntgenologie (De Inspectie voor Volksgezondheid hecht hier veel waarde aan)
 4. Praktijk (Instrumentenkennis en assisteren)
 5. Communicatie, kwaliteit en organisatie
 6. Specials (Implantologie, orthodontie, etc)

De Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen in een gesimuleerde actuele praktijkomgeving. Het geheel is volledig uitgeschreven en wordt als een compleet pakket aangeleverd.

Meer informatie & details

Voor meer informatie mailt u naar [email protected]

Of belt u met 06-15516356
(Hans Hoekstra)

Downloads

Persbericht (PDF) DOWNLOAD

Afbeeldingen (JPG)

Persbericht Dentallect examenleverancier