Het All you can learn Account van Dentallect2018-07-26T09:57:17+01:00

Dentallect | All you can learn

Met een Dentallect all you can learn account heeft u toegang tot alle 60+ modulen van de Dentallect. Deze modulen blijven gedurende de gehele abonnementsperiode van 1 jaar beschikbaar voor alle medewerkers binnen de praktijk.

  • Wilt u altijd beschikken over voldoende goed opgeleide tandartsassistenten?
  • Wilt u goed ondersteund worden in de praktijk?
  • Wilt u gestructureerd werken aan het kwaliteitsniveau van uw medewerkers?
  • Wilt u voldoen aan eisen van externe toetsing en verslaglegging?
  • Wilt u aansluiting bij mbo-4 voor uw assistent(en)?
  • Wilt u uw praktijk efficiënter organiseren?

Dan biedt Dentallect uitstekende oplossingen.

Dentallect is een online praktijkeducatiesysteem speciaal ontwikkeld voor het opleiden van personeelsleden in en rond de tandartspraktijk. Het bestaat hoofdzakelijk uit video’s, vragen, samenvattingen en toetsen.

U kunt uiterst eenvoudig medewerkers inschrijven voor een of alle door u geselecteerde module(n) waarbij de medewerker een op naam geaccrediteerd certificaat ontvangt. Daarnaast kunt u de voortgang en behaalde resultaten van uw medewerkers inzien en houdt u per medewerker een dossier bij waarin alle certificaten zijn opgenomen.

Neem contact met mij op

De kenmerken van Dentallect zijn:

All you can learn met DentallectUit de praktijk en voor de praktijk
De informatie, trainingen en opleidingen in Dentallect zijn gemaakt door tandartsen, die het beroep zelf uitoefenen en zijn bedoeld voor tandartsen, assistenten en ander personeel die in een praktijk werkzaam (willen) zijn.

Video’s
Dentallect draagt kennis over door middel van video’s. Dat gaat effectief, gemakkelijk en snel. Bovendien is het aantrekkelijk en leuk. De video’s zijn logisch opgebouwd, compleet, rijkelijk voorzien van illustraties en demonstraties en worden zo nodig ondersteund door 3D-animaties en live patiënten behandelingen. Naast de video’s zijn er infosheets en samenvattingen.

E-learning
E-learning is een manier van leren die al vele jaren geleden door alle ontwikkelingen rond internet mogelijk werd gemaakt. De nieuwste mogelijkheden die e-learning vandaag de dag biedt, worden bij Dentallect benut. Dentallect is te karakteriseren als laagdrempelig en van hoge kwaliteit.

Vragen beantwoorden als leermethodiek
Dentallect is voorzien van interactieve mogelijkheden: aan cursisten worden tijdens de lessen vragen gesteld en er worden aan hen (tussentijdse) toetsen voorgelegd. Dit is niet alleen een manier van leren, maar hierdoor worden ook de participatie en het rendement van het onderwijs verhoogd.

Gestructureerd werken aan kwaliteitsverbetering
Total quality management is de basis van Dentallect. In overeenstemming met het concept van total quality management is Dentallect logisch opgebouwd en gaat de cursist pas verder als voorgaande stappen goed begrepen en getoetst zijn. Daarom is Dentallect ook te gebruiken als instrument voor kwaliteits- en personeelsmanagement.

Neem contact met mij op

Dentallect All you can learn account

All you can learn prijzen

Neem contact met mij op

Exclusief voor de All you can learn gebruikers:
360 graden feedbacktool

Dentallect heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee u snel en breed input kunt verzamelen uit de organisatie voor functionering- en beoordelingsgesprekken. Deze tool is exclusief beschikbaar binnen het All you can learn account.

Bekijk de tool hieronder en lees meer op DE INFORMATIEPAGINA.

Contactformulier